Gegevensbescherming

Wij zijn zeer blij met uw bezoek aan onze website en uw interesse in ons aanbod. Wij willen dat u zich thuis voelt op onze website en dat u zich geen zorgen hoeft te maken over de vertrouwelijkheid van uw gegevens. De bescherming van de persoonlijke levenssfeer ligt ons zeer nauw aan het hart en wij vinden een transparante verwerking en opslag van uw gegevens zeer belangrijk. Daarom willen wij u graag informeren over hoe wij gegevens registreren, met welk doel wij dit doen en welke rechten u hebt met betrekking tot uw gegevens.


1. Verwerkingsverantwoordelijke


De verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de wetgeving is: Systemo GmbH & Co. KG

Rother Straße 3

91567 Herrieden

Germany


2.   Soorten gegevens, toepassingsgebied en rechtsgrond van de verwerking


Uiteraard kunt u onze website bezoeken zonder persoonlijke gegevens achter te laten. De informatie over de gegevensbescherming kunt u op elke pagina onderaan opvragen via de link in de footer. Wij gebruiken uw persoonsgegevens die u tijdens uw bezoek aan onze website achterlaat, uitsluitend voor de werking en de optimalisering van onze website. Hiervoor registreren wij uw IP-adres, verschillende technische gegevens van uw eindtoestel (bijv. besturingssysteem, gebruikte browser, enz.) alsook gegevens over uw surfgedrag op onze website. Wij slaan deze gegevens op maar houden ons hierbij aan de wettelijk vastgelegde bewaartermijnen en doen dit uitsluitend voor de bepaalde doeleinden. Deze gegevens verwerken is nodig om de werking van onze website te kunnen waarborgen. Indien u niet akkoord gaat met de verwerking van uw gegevens, kunnen wij u niet ons online-aanbod tonen. Deze informatie gieten wij in statistische analyses om surfen op onze website voor iedereen nog aangenamer te maken. Dergelijke informatie wordt in geen geval gelinkt aan reeds bij ons voorhanden persoonsgegevens. De gegevens die in het kader van het gebruik van de website worden bewaard, worden uiterlijk na 14 maanden gewist. Alleen in uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld voor rechtsvorderingen, voor de verdediging in rechtszaken of wegens wettelijke verplichtingen, kan deze bewaartermijn verlengd worden. De verwerking van persoonsgegevens voor de werking van de website alsook de netwerk- en informatieveiligheid is gebaseerd op grond van artikel 6 par. 1 S. 1 lid f AVG. Er bestaat geen wettelijke of contractuele verplichting uwerzijds om gegevens in het kader van het gebruik van onze website ter beschikking te stellen. De werking van de website alsook het beantwoorden van uw vragen is evenwel niet mogelijk zonder verwerking van uw gegevens.


3. Ontvangers van de gegevens


Uw gegevens worden niet openbaar gemaakt aan derden, tenzij er een rechterlijke verplichting van kracht is die dit vereist. Deze verwerking gebeurt op grond van artikel 6 (1) c) AVG en in combinatie met de betreffende bepaling of wettelijke verplichting, waaraan wij gebonden zijn. Overeenkomstig artikel 6 (1) c) AVG is de verwerking van persoonsgegevens toegestaan om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust. De ontvangers van uw persoonsgegevens zijn openbare instanties indien het gaat om een wettelijke verplichting en verwerker. Zij verwerken dan in onze opdracht de online geregistreerde gegevens, alsmede, indien van toepassing, samen met ons de voor de verwerking verantwoordelijke. Betrokken verwerkers zijn:  Domainfactory GmbH


4. Contactformulier en catalogus bestellen


Wanneer u ons contactformulier invult, stelt u uw persoonsgegevens ter beschikking. Wij kunnen volgende soorten gegevens verzamelen: Aanhef, naam, e-mailadres, adres, telefoonnummer en informatie voor het maken van een individueel aanbod. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend om uw speciale vraag of verzoek te beantwoorden en om u de gevraagde informatie ter beschikking te stellen. De rechtsgrond voor de verwerking is artikel 6 par. 1 S. 1 lid a, alsmede in geval van precontractuele maatregelen artikel 6 par 1 S. 1 lid b AVG. Het versturen van het formulier impliceert dat u akkoord gaat met de verwerking van de gegevens. Als u een catalogus toegestuurd wilt krijgen, kunt u ons catalogusformulier invullen. In dit kader verwerken we de volgende persoonsgegevens: uw aanhef, naam, e-mailadres, adres en, indien van toepassing, telefoonnummer. Wij gebruiken deze gegevens alleen om uw aanvraag te verwerken en om u onze catalogus toe te sturen. Rechtsgrond voor deze verwerking is uw toestemming op grond van artikel 6, par. 1 S. 1 lid a AVG. Als u ons uw toestemming geeft, zullen wij uw gegevens doorgeven aan de dealer die voor u verantwoordelijk is. Met het oog op de bescherming van uw persoonsgegevens gebruiken wij voor het verzenden ervan aan ons een erkend versleutelingsprocedé. Wij zullen uw persoonsgegevens bewaren voor de duur die nodig is om de hierboven beschreven doeleinden te kunnen vervullen. De wettelijke bewaartermijnen blijven ongewijzigd.


5. Cookies


Op onze website gebruiken wij sessie-cookies. Hieronder willen wij u kort het doel van deze cookies toelichten. Cookies zijn kleine tekstbestanden die wij op uw computer opslaan. Cookies voeren geen commando’s uit op uw computer. Ze vormen dan ook geen veiligheidsrisico. Sessie-cookies slaan bepaalde informatie op terwijl u op onze website surft. Ze worden niet permanent opgeslagen, maar telkens opnieuw gewist wanneer u onze website verlaat. Het gebruik van sessie-cookies gebeurt conform artikel 6 par. 1 f). De werking van de website behoort tot de categorie gerechtvaardigd belang van de verwerkingsverantwoordelijke. U kunt het gebruik van cookies in uw browser zelf aanpassen, u kunt zelfs cookies volledig weigeren of uw browser zo instellen dat cookies regelmatig worden gewist. Hierover vindt u op het internet voldoende informatie.

Essentieel

Essentiële cookies maken basisfuncties mogelijk en zijn nodig voor de goede werking van de website.

Polylang

NaamPolylang
AanbiederOwner of this website
DoelStores the current language.
Cookie Naampll_language
Verloopdatum cookie1 Jahr

Statistieken

Statistieken Cookies verzamelen anoniem informatie. Deze informatie helpt ons te begrijpen hoe onze bezoekers onze website gebruiken.

Google Analytics

NaamGoogle Analytics
AanbiederGoogle Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
DoelCookie van Google voor website-analyse. Genereert statistische gegevens over hoe de bezoeker de website gebruikt.
Gegevensbescherminghttps://policies.google.com/privacy?hl=de
Cookie Naam_ga,_gat,_gid
Verloopdatum cookie2 Monate

Marketing

Marketing cookies worden gebruikt door externe verkopers of uitgevers om gepersonaliseerde reclame te tonen. Zij doen dit door bezoekers op verschillende websites te volgen.

Externe media

Inhoud van videoplatforms en socialemediaplatforms wordt standaard geblokkeerd. Als cookies van externe media worden geaccepteerd, is voor toegang tot deze inhoud geen handmatige toestemming meer nodig.

Google Maps

NaamGoogle Maps
AanbiederGoogle
DoelWordt gebruikt om Google Maps inhoud te ontgrendelen.
Gegevensbescherminghttps://policies.google.com/privacy
Host(s).google.com
Cookie NaamNID
Verloopdatum cookie6 Monate


Cookie-Einstellungen ändern


6. Google Analytics


Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (‘Google’). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde ‘cookies’, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die het mogelijk maken uw gebruik van de website door te analyseren. Meer informatie over hoe Google deze gegevens gebruikt, vindt u hier: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=nl Het doorsturen van gegevens naar de Verenigde Staten gebeurt op grond van standaardcontractbepalingen die wij met Google hebben gesloten. Google Analytics wordt alleen gebruikt als u daarvoor toestemming hebt gegeven. De rechtsgrond is artikel 6, par. 1 S. 1 lid a AVG. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken door bij ‘Cookies’ op ‘Cookie-instellingen’ te klikken en uw keuze op te slaan. De gegevens die met Google Analytics worden verzameld, worden intern doorgestuurd naar onze marketingafdeling en daar verwerkt.


7. Adobe Fonts


Deze site gebruikt zogenaamde webfonts die door Adobe worden geleverd voor de uniforme weergave van lettertypes. Wanneer u een pagina opent, laadt uw browser de vereiste webfonts in zijn browsercache om de teksten en lettertypes correct weer te kunnen geven. Om deze reden moet de browser die u gebruikt, verbinding maken met de servers van Adobe. Hierdoor kan Adobe te weten komen dat onze website via uw IP-adres is bezocht. Adobe Fonts worden gebruikt om onze online aanbiedingen op een uniforme en aantrekkelijke manier te presenteren. Het gaat hier dus om een gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6, par. 1, lid f AVG. Als uw browser geen webfonts ondersteunt, wordt een standaardlettertype gebruikt. Meer informatie over Google Web Fonts is te vinden op https://www.adobe.com/de/privacy/policies/adobe-fonts.html


8. Google Maps


Deze pagina maakt via een API gebruik van de kaartendienst Google Maps.De aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten.

Als u de functies van Google Maps wilt gebruiken, moet uw IP-adres worden opgeslagen. Deze informatie wordt meestal doorgestuurd naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. De aanbieder van deze pagina heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Het doorsturen van gegevens naar de Verenigde Staten gebeurt op grond van standaardcontractbepalingen die wij met Google hebben gesloten.

Google Maps wordt alleen gebruikt als u toestemming geeft voor het gebruik ervan. Rechtsgrond is uw toestemming op grond van artikel 6, lid 1, zin 1, sub a AVG.

Meer informatie over de manier waarop Google met uw gebruikersgegevens omgaat, vindt u in het privacybeleid van Google:  https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.


9. Social Media


Instagram Wij hebben een sociale-mediaprofiel op Instagram. Instagram is een sociale-mediaplatform van het bedrijf Instagram LLC, 1601 Willow Rd, Menlo Park CA 94025, Verenigde Staten. Instagram is sinds 2012 een dochteronderneming van Facebook Inc. en een van de producten van Facebook.

Instagram maakt gebruik van dezelfde systemen en technologieën als Facebook. Uw gegevens worden dus door alle Facebook-bedrijven verwerkt.

De rechtsgrond voor deze Instagram-functies is uw toestemming op grond van artikel 6, par. 1 S. 1, lid a AVG.

Voor meer informatie over de gegevensverwerking door Instagram of Facebook, zie:  https://help.instagram.com/519522125107875


10. Uw rechten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens


Met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens hebt u verschillende rechten. Deze willen wij hieronder toelichten. Details over uw rechten vindt u verder in de artikelen 15 tot 21 AVG alsook in §§ 32 tot 37 van de Duitse wet op de gegevensbescherming (‘Bundesdatenschutzgesetz’ of ‘BDSG’).

U hebt recht op inzage in uw persoonsgegevens. U hebt tevens het recht op rectificatie van onjuiste gegevens.

Bovendien hebt u onder bepaalde voorwaarden het recht op schrapping van gegevens, het recht op beperking van de gegevensverwerking alsook het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt op grond van artikel 6, lid 1, sub f AVG bezwaar maken tegen de gegevensverwerking en op grond van artikel 21 AVG ook tegen eventuele profilering. Toestemmingen die u hebt gegeven in het kader van het gebruik van de website, kunt u probleemloos en zonder opgave van reden op elk moment herroepen. Deze herroeping geldt uitsluitend voor acties in de toekomst.

U kunt zich conform art. 15 tot 21 AVG op al deze rechten beroepen, door dit per mail of per post aan de verwerkingsverantwoordelijke kenbaar te maken.

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming als u van mening bent dat de verwerking van uw gegevens onrechtmatig is. Een lijst met de functionarissen voor gegevensbescherming en hun contactgegevens vindt u op: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

Indien u vragen hebt met betrekking tot de gegevensbescherming, kunt u altijd contact opnemen met onze externe toezichthouders voor gegevensbescherming: David Gabel – Email: david.gabel@your-insider.com

Algemene info over de bescherming en verwerking van persoonsgegevens in gegevensbeschermingsprocessen vindt u op de website https://www.dsgvo-support.de